Menu Close

Darbuotojai

 

 

EIL.
NR.
PEDAGOGAI
PAREIGOS
KVALIFIKACIJA
IŠSILAVINIMAS
1.
Raimonda Jaruškevičienė
direktorė II vadybinė kategorija aukštasis universitetinis
2.
Danguolė Razantienė pavaduotoja ugdymui aukštasis universitetinis
3.
Lidija Balsienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkas aukštasis universitetinis
4.
Aušra Budrevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokosi KVK
5.
Gintara Jablonskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytojas aukštasis universitetinis
6.
Inga Jurkšaitienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkas aukštasis universitetinis
7.
Rima Kondrotaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytojas aukštasis universitetinis
8.
Laura Kazlauskaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytojas aukštasis
9.
Rita Kniukštienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytojas aukštasis universitetinis
10.
Svajonė Maciukevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkas aukštasis universitetinis
11.
Rita Milašiūtė judesio korekcijos mokytoja judesio korekcijos mokytojas metodininkas aukštasis universitetinis
12. Rasa Milašauskienė specialioji pedagogė specialusis pedagogas aukštasis universitetinis
13. Arnesta Kuizinienė socialinė pedagogė socialinis pedagogas aukštasis
14. Inga Mockienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja mokytojas aukštasis universitetinis
15.
Jolita Nedzinskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytojas aukštasis universitetinis
16.
Rita Orienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnysis mokytojas aukštasis universitetinis
17.
Birutė Palekienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnysis mokytojas aukštesnysis
18.
Evelina Petrauskaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokosi KVK
19.
Vitalija Stankaitienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnysis mokytojas aukštesnysis
20.
Zita Šernienė logopedė logopedas metodininkas aukštasis universitetinis
21.
Judita Šetikienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnysis mokytojas aukštesnysis
22.
Lina Vaičionienė meninio ugdymo mokytoja vyresnysis muzikos mokytojas aukštasis universitetinis
23.
Simona Vasiliauskė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytojas aukštasis universitetinis
24.
Simona Vaitkutė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokosi KVK

 

EIL.
NR.
ADMINISTRACIJA
PAREIGOS
1.
Jaruškevičienė Raimonda
direktorė
2.
Razantienė Danguolė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3.
Šveikauskienė  Rūta apskaitininkė-raštvedė
4.
Vaivadienė       Daiva
ūkvedė
5.
Vinčienė          Irena
vyriausioji buhalterė

Eil.
Nr.
APTARNAUJANTIS PERSONALAS
1.
Aganova             Dana
2.
Bagdonienė        Violeta
3.
Bendžiuvienė     Danutė
4.
Budrikienė         Irina
5.
Ežerskė              Gintarė
6.
Januškė              Laura
7.
Janulevičienė   Stefanija
8.
Kantautienė      Regina Genė
9.
Krakys                Izidorius
10.
Lencienė            Angelė
11.
Liaudanskienė  Svetlana
12.
Pangonienė       Daiva
13.
Ratkevičienė     Virginija
14.
Rimkienė           Vitalija
15.
Rupainienė        Nijolė
16.
Stanišauskienė  Vaida
17.
Urbonienė          Valentina
18.
Vaitkienė            Rima
19.
Venckienė          Regina