Spausdinti

Informacija

Pacientas, atvykęs į polikliniką, kreipiasi į registratūrą.

Norint tapti VšĮ Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centro pacientu, asmuo privalo registratūrai pateikti:

  • asmens dokumentą - pasą, vairuotojo pažymėjimą,vaikas-gimimo liudijimą;
  • draustumą įrodantį dokumentą - socialinio draudimo,sveikatos draudimo, pensininko, invalido, darbo biržos pažymėjimą.

Pastaba: Už prisirašymo dokumentų tvarkymą poliklinikai pacientas moka vieną litą. Jei gydymo įstaiga per metus keičiama antrą ir daugiau kartų , tai kiekvieną kartą už prirašymo dokumentų tvarkymą pacientas įstaigai moka 10,- Lt.

Kompensuojemieji vaistai pacientams išrašomi pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą.

Kompensuojemųjų vaistų pasai – išduodami pacientams registratūroje. Išnaudojus visus receptus, esančius vaistų pase, reikia sumokėti 3 litus Aukštadvario PSPC kasoje už vaistų paso pakeitimą. Tą pačią dieną bus išduotas naujas kompensuojamųjų vaistų pasas. Jei šis dokumentas pamestas, jame trūksta receptų ar buvo kitaip sugadintas, į kasą reikia mokėti 50 litų už naujo vaistų paso išdavimą.

Mirties liudijimų išrašymo tvarka

Mirus pacientui, prisirašiusiam VšĮ Aukštadvario PSPC, mirties liudijimą išrašo šeimos gydytojas arba, jam nesant, kitas šeimos gydytojas įstaigos darbo laiku. Šeštadieniais ir sekmadieniais mirties liudijimai neišrašomi. Įtarus smurtinę mirtį, mirties liudijimą po teismo medicinos ekspertizės išrašo teismo medicinos ekspertas. Kai mirties priežastis neaiški, reikalingas patologoanatominis tyrimas, mirties liudijimą išrašo tyrimą atlikęs gydytojas patologoanatomas.

Mirusiojo artimieji, atvykę mirties liudijimo, turi turėti savo asmens dokumentą, mirusiojo pasą ar asmens tapatybės kortelę ir jo kompensuojamųjų vaistų pasą. Jei mirusiajam buvo kviesta greitoji medicinos pagalba, artimieji turi turėti greitosios medicinos pagalbos išrašytą mirties konstatavimo pažymą.

Prisijungti

Naudinga

Apklausa

Ar jau pasiskiepijote nuo gripo?

Pasiskiepijau - 12.5%
Žadu pasiskiepyti - 6.3%
Nesiskiepysiu - 25%
Niekada nesiskiepiju - 56.3%
Nesergu gripu - 0%

Viso balsavo: 16
Balsavimas baigtas