Menu Close

Apie mus

Sveiki, atvykę į Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ interneto svetainę!

Mūsų tinklalapyje rasite informaciją apie mūsų Lopšelio-darželio gyvenimą, ugdymo organizavimą.
Vaikai, tėvai, pedagogai ir kiti  mūsų bendruomenės nariai užtikrina saugią,  kviečiančią žaisti ir ugdytis aplinką.
Mes didžiuojamės tuo  ir nuoširdžiai kviečiame apsilankyti mūsų puikioje įstaigoje!

Jei turite klausimų ar norite gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis.

          Mielai lauksime
Lopšelio-darželio „Žibutė“ komanda

 

Šilutės lopšelis–darželis „Žibutė“ yra Pamario krašte, Šilutės mieste, šalia senamiesčio. Vaikai turi galimybę pėsčiomis nueiti į H. Šojaus dvarą – muziejų, kultūros ir pramogų centrą, pasivaikščioti netoli esančiame parke, upės Šyšos pakrante. Darželio pastatas – trijų gatvių sankirtoje, todėl galime tiksliau supažindinti vaikus su saugaus eismo taisyklėmis. Netoli yra dvi gimnazijos,  pradinė mokykla, vaikų meno mokykla, parduotuvė, baldų kombinatas.
Darželis įsteigtas 1975-08-29. Veiklos pradžia 1975 m. spalio 28 d.  Įstaigą pradėjo lankyti 62 vaikai. 1979 metais buvo įkurta specialioji ugdymo grupė vaikams su kalbos ir komunikavimo sutrikimais. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę pedagogai susidomėjo alternatyvia pedagogika, kuri sėkmingai taikoma Vokietijoje, Austrijoje, Švedijoje ir kitose šalyse. 1993 metais darželyje pradėjo veikti grupė, taikanti Valdorfo pedagogikos metodiką.
Lopšelis-darželis „Žibutė“ – savita įstaiga. Čia sudarytos visos sąlygos visapusiškam vaikų ugdymui. Veikia 11 grupių: 4 – lopšelio grupės ir 7 ikimokyklinio amžiaus grupės.
Iš jų:
1 – mišri logopedinė grupė (vaikams su specialiaisiais ugdymosi poreikiais – kalbos ir kalbėjimo sutrikimais).
2 – priešmokyklinės grupės.
1 – mišri grupė, dirbanti pagal Valdorfo pedagogikos metodiką.

Įstaiga dirba sveikatos tausojimo kryptimi. Nuo 1997 metų priklauso Respublikinei ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijai „ Sveikatos želmenėliai “, nuo 2001 metų priimta į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, nuo 2010 metų – respublikinio projekto „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose“ narys.

Ugdymas organizuojamas pagal  lopšelio-darželio „Žibutė“ ugdymo programą „Vaikystės pieva“ (parengta 2007 m., atnaujinta 2020 m.), Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą,  Sveikatos įgūdžių programą  ir Valdorfo pedagogikos Lietuvoje koncepcija (2004 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. ISAK-761). 2008 m. darželis – Lietuvos Valdorfo asociacijos narys.

Darželis sukūrė savo simbolius (emblemą, vėliavą ir sportinę aprangą), kurie padeda formuoti įstaigos įvaizdį. Vyrauja paslaugų įvairovė. Pateikus gydytojų rekomendacijas, pedagoginės-psichologinės tarnybos išvadas,  teikiame logopedo, socialinio pedagogo, psichologo  paslaugas. Judesio korekcijos mokytojo ir ritminio masažo paslaugas vaikams teikiame pagal Margarethe Hanschka – Schule (Vokietija) gydomosios pedagogikos kursą.  Daug dėmesio skiriame vaikų socializacijai. Kuriame bendradarbiavimo atmosferą dalinantis darbo patirtimi, rengiant projektus. Visi mūsų bendruomenės nariai turi galimybę aktyviai dalyvauti kuriant gyvenimo normas bei sudarant metinę veiklos programą. Įstaigoje toleruojama nuomonių įvairovė, sudaromos galimybės kiekvienam bendruomenės nariui išreikšti savo nuomonę. L/d „Žibutė“ atnaujinamos edukacinės aplinkos, puoselėjamos įstaigos tradicijos, skatinamas bendravimas ir bendradarbiavimas tarp visų bendruomenės grandžių ir su socialiniais partneriais.